Фотографии од снимањето со Бора Чорба и Темпера

Фотографии од снимањето

corba1

corba2

corba3

corba4

corba5

corba6

corba7

corbq8

corba

 

tempera tempera1

tempera2

tempera5