Французите земаат најмогу пари од туризмот!

Одлична мапа позајмена од movehub . Покажува каде луѓето сакаат најмногу да патуваат:

map