Глупи прашања со Миле Кузмановски

Миле одговара на неколку глупи прашања. Од сезона 5 на Еден на Еден