Глупи прашања со Сара Мејс

Тој што рекол „Нема глупави прашања, само глупави одговори“ не ги чул овие 🙂 Како Спасе да ја прашувал 😀