Горан Михајловски доаѓа во Еден на Еден!

После фантастичните актери и музичари време е и еден новинар да ни дојде на гости. За прв пат во #1на1 на гости ни доаѓа поранешниот уредник на Вест Горан Михајловски. Горан добро се покажа како навистина интересен гостин и притоа ни откри многу интересни анегдоти за постоењето на Вест. Меѓу другото ни кажа и дека постои човек чија што задача е да бара голи жени а Жаре уште од сега планира да аплицира за ова работно место 😀

Најавата за епизодата на следниот линк: