Гуте Фрухте со откачен Ice Bucket Challenge – ги предизвика соковите Вива, Пфанер и БиФрут!

Леден предизвик за почит. Гуте Фрухте донираше, Жаре се заледи!