Извинување за „Пепси“

Рестораните „Арбис“ потпишале договор со „Пепси“ нивните производи да се појават на рекламите за рестораните. Од „Арбис“ тоа го заборавиле. Еве на кој начин се извиниле: