Јамб Коцки со Жарко Коцкица

Моментот кога Жарко Коцкица прв пат се запозна со Спасе. Од сезона 5 на Еден на Еден.