Јамб Коцки со Жарко Коцкица 6

Жарко Коцкица повторно во замена на Драган Вучиќ, кој овој пат има тезга во Грција. Квизот не би бил тоа без Спасе, кој овој пат го доведе до лудило Жарко, на кого не му помогна ни неговиот гуру за медитација.