Јелена Розга ја запросија во Еден на Еден

Дали Јелена ја прифати понудата на нашиот шармер или не, погледнете тука!

jelena-rozga-ja-zaprosija-vo-eden-na-eden-1 jelena-rozga-ja-zaprosija-vo-eden-na-eden-2 jelena-rozga-ja-zaprosija-vo-eden-na-eden-3 jelena-rozga-ja-zaprosija-vo-eden-na-eden-4 jelena-rozga-ja-zaprosija-vo-eden-na-eden-6 jelena-rozga-ja-zaprosija-vo-eden-na-eden-7