Кај отиде поштарот?

Поштарот замина во Шпанија за да се бори во тамошната граѓанска војна. Или не… Од сезона 5 на Еден на Еден