Како би се викала 2020 доколку беше филм?

Катастрофа филм! Ни 3Д не го спасува! 😀