Како да се разбудите насапни и свежи?

Процесот е едноставен:

Чекор 1: Не

Чекор 2: Се

Чекор 3: Ни

Чекор 4: Обидувајте

Чекор 5: Никогаш

Чекор 6: Нема

Чекор 7: Да

Чекор 8: Се

Чекор 9: Разбудите

Чекор 10: Наспани

Чекор 11: И

Чекор 12: Свежи