Како изгледаат вечерите во Македонија?

Сигурно не толку добро колку тие во САД 🙁