Како Канго би го отворил својот концерт во Исланд?

Се верува дека порано во Исланд живееле 30.000.000 граѓани!

После тоа Канго најавил свој концерт..

 

канго