Како ќе го поминете вториот ден од 2019?

Работно… освен ако не сте вработен во државна администрација 🙁