Како ќе изгледаат македонските политичари кога ќе влеземе во ЕУ?

Еве како! 😀