Како ќе се бориме со Корона вирусот???

Едноставно е – ќе му затвориме врата!