Како се пуштаат познатите???

Многу лесно! Кога си познат се е лесно! 😀 😀