Ким низ светот и Македонија

Разликата помеѓу Македонија и земјите од остатокот на светот може да се забележи и преку тоа која земја каков Ким има:

KIMOVI