Што правиме за време на паузата меѓу двете сезони Еден на Еден?

Требиме ориз. Исто како и лани 🙂