“Клетници” во Македонија

Она кога животот ја имитира уметноста 😀