Кога ќе кивне тромбонистот

Што ли би се случило во ваква ситуација? Еве 🙂