Кога ќе положиш без да чепнеш книга

Оп..за малце…ќе падне…не…нема…ќе падне! 😀