Кога МТВ ќе пуштат реклами среде ракомет

Па добро, на кој му треба функционален пар очи?