Кога партиите би се опишале со песна…

Нова тура од 1на1 анкетата со познатите личности: