Кога те боли глава од што си многу паметен

Веројатно многумина ќе се пронајдат во стрипов.

eM0dHBU