Кои се новогодишните планови на Спасе?

И не, Спасе не е еден од оние шегаџии што одговараат со “За нова ќе одам во Бардовци, слушам лудница ќе било”