Кој е најдобриот аларм?

Ако воопшто и постои таков…