Која е најдобрата тактика за фрлање на крстот?

Едноставно е!