Која е најпознатата кралска двојка?

Одговорот е едноставен 😀