Колку чинaт 30 секунди рекламно време во САД?

TV_pricing_chart_for_web