Корал на fast forward

Корали кои се снимани долго време со камера во висока резолуција, па убрзани за да се создаде прекрасно видео.