Краток филм кој ќе ве трогне

Трогателна реклама која има за цел да ја разбуди свеста на луѓето за донирање на органи, во случајот на очи. Во основа еден краток филм со кој се покажува јасна поента: