Креативата на „Дурекс“

Еве како „Дурекс“ реши во принт да ги рекламира своите нови производи
dur1

dur2