Лајме од иднината

Гледате Лајме од иднината, во северозападна бивша Република Македонија. Погледнете ја целата епизода со Марјана Станојковска https://youtu.be/cx0mcwVex1E