Македонска песна во Прасето Пепа?

Пепа – прасе со сериозен вкус за “возрасна” музка 😀