Македонските политичари со детски гласови

Македонската политика и политичките ветувања конечно го добиваат третманот што го заслужуваат! 😀

Целата епизода можете да ја проследите на следниот линк.