Ми мирисаш на пролет

Пишано на 2 април. А тоа трае, и трае, и трае…