Моето VS твоето детство

Се сеќавате на овие работи? Ако не, сигурно сте родени после крајот на светот закажан за 2000 година.