Монолог – Аболиција

И епизодата со Бранко Огњановски, како и многу други епизоди досега ја започнавме со монолог. Освен вообичаените шеги со кои Жаре ги коментира најактуелните случувања (во овој случај тоа беше аболицијата), во оваа епизода имавме и малку посериозен дел од монологот во кој Жаре се обрати со молба до политичарите. Погледнете го целиот монолог на следниот линк:

Разговорот помеѓу Спасе и Зоран можете да го погледнете на следниот линк.