Најчестите презимиња во Европа

Навистина е така, проверивме во нашиот завод за статистика и најчесто презиме кај нас е Стојановски. Еве кои се најчести презимиња во цела Европа:
01