Најчитаните писатели на Балканот во Еден на Еден

Фотографии од снимањето со Марко Видојковиќ и Славица Скваер, најчитаните автори на Балканот во моментов.