Направете како што треба

BIC е фирма која сите ја знаеме, можеби повеќе по оние таканаречени бикчиња отколку по друго, но нивниот дијапазон е доста поголем од тоа.
Еве еден одличен принт за нивниот коректор, кој треба да ги поправи работите. Не знаеме колку вакви се користат во денешно време но поентата за тоа што им е намената е добра:
01