Обраќање до јавноста – тема ЖЕНИ

Зошто секогаш одат заедно во WC, зошто стално им студи, зошто … Не е дека има одговор кога станува збор за жените, ама Жаре ете, си праша – ЗОШТО?