Охридска истрага на местото на злочинот

Инспекторот се врати од продолжен викенд и одма реши голем случај. ЦСИ Охрид втора епизода.