Партиски Анкети

Како изгледаат партиските анкети прикажани во песна. Од сезона 5 на Еден на Еден