Партискиот лидер

Додека траат преговорите во Брисел, да се потсетиме на „Партискиот лидер“, отсвирена од Жаре и Пеперминт. Од сезона 5 Еден на Еден.