Pictionary со Борче и Денис

2 тима

Бел лист и фломастер

90 секунди

Ready, set, go!

Премиера на Канал 5, во недела во 18:40 часот. Реприза во 23:30 часот.