Спам во вистинскиот живот

Спам пораките знаат да не најдат насекаде, па макар и на напуштен остров

 

enlarge